Normirani odhodki (stroski) sp-ja

Vse kar vas zanima v zvezi z ustanovitvijo, registracijo in delovanjem s.p.-ja, ...

Normirani odhodki (stroski) sp-ja

OdgovorNapisal/-a tinodj » 14 nov, 2009 8:31 pm

Sem prebral vse na to temo na vasem forumu. In ne morem verjeti da glede normirane odhodke nimate prav.

Zakaj?

Pri normiranih stroski osnova za dohodnina se doloci tako da prihodki se zmanjsajo za 25%(normirani odhodki). VSE drugo je isto. Se placa po dohodninska lestvica na koncu leta. Seveda da je akontacija lahko 25%, ali pa celo nizja, ampak to je samo akontacija. Resnicni strosek je pa po lestvici.


Torej, poglejva primer:

Natasa ki se je odlocila za sp in je dejavnost svetovanje in prevajanje http://forum.ra-sora.si/viewtopic.php?t=176

Se jih splaca bit normiranec ce recimo zasluzi 20k eur na leto, pri tem pa nima nobeni resni materilani stroski ( samo svetovanje in prevajanje pac)

Na koncu leta, davcna osnova je: 20k-25% = 15k eur.
Ta davcna osnova pa se dodatno zmanjsa za placane prispevke kot tudi za splosno davcno olajsavo. In to je tudi vse.

Cez leto seveda da placa 25% akontacija, na koncu leta pa dohodnina se obracuna po dohodninski lestvici, in Natasa dobi vrnjeno prevec placano dohodnino.

Lahko sklepamo ce imamo odhodki ( trgovija, koristimo osnovni sredstva ki so dragi in lahko obracunamo amortizacijo) , normiranih stroski se ne splacajo.

Ce imamo svetovanje, programiranje, ali kaksno drugo storitev v kateri res nimamo velike materijalne stroske, pol pa se normirani odhodki se zelo zelo splacajo.

Torej ni pravilno to ker trdite na celotnem forumu da

1. Dohodninska lestvica nima veze pri normiranih odhodkov. -> Da, ima!
http://forum.ra-sora.si/viewtopic.php?t=143

2. Da je stopnja za dohodnine pri normiranci 25%. Ne, ni!
http://forum.ra-sora.si/viewtopic.php?t=143
http://forum.ra-sora.si/viewtopic.php?t=134

3. Da pri placanje vasega racuna ce je izstavljen na pravno osebo, ta placa 25% akontacija na dohonino? To ne vem - ampak ne verjamem kako je le to mogoce? Kot SP akontacijo si placas sam.
http://forum.ra-sora.si/viewtopic.php?t=143


Vec si lahko preberite na :

http://www.durs.gov.si/si/davki_predpis ... dohodnina/

Ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov

lep pozdrav
tinodj
Newbie
Newbie
 
Prispevkov: 2
Pridružen: 14 nov, 2009 7:51 pm

Normirani odhodki (stroski) sp-ja

OdgovorNapisal/-a tinodj » 18 nov, 2009 3:38 am

Admin a res nimas komentar?

Meni me res zanima, ali je tako kot sem povedal, ali pa ne?


Lep pozdrav
tinodj
Newbie
Newbie
 
Prispevkov: 2
Pridružen: 14 nov, 2009 7:51 pm

Normirani odhodki (stroski) sp-ja

OdgovorNapisal/-a Administrator » 23 nov, 2009 8:29 am

Pozdravljen Tinodej

Se opravičujem za pozni odziv. Osredotočila se bom samo na vaše komentarje, saj očitno pri nekaterih odgovorih na forumih nisem bila dovolj razumljiva. Naj še enkrat povzamem bistvo normiranih stroškov v nekaj točkah:

1. Pri normirancih gre za poenostavljen način ugotavljanja davčne osnove. Èe podjetnik lahko zahteva ugotavljanje normiranih stroškov in prvo leto poslovanja ne zaposluje delavcev, mu NI potrebno voditi knjig in mu ni potrebno sestaviti letnega poročila. Kljub temu pa mora voditi evidenco izdanih računov in register osnovnih sredstev (amortizacija se ne obračunava; osnovna sredstva zgolj vpisuje v register osnovnih sredstev). Na ta način si lahko prihrani kar nekaj denarja in časa. Želela pa bi opozoriti, da za nekatere dejavnosti, tudi če bi se zavezancu za davek izplačalo biti normiranec, to ne more biti, če npr. zanj obstaja obveznost vodenja poslovnih knjig in evidenc po drugih predpisih (npr. trgovinska dejavnost, gostinska dejavnost,..); zakonska podlaga tega - glej naslednjo točko o pogojih. Sicer pa načeloma velja, da se normirani stroški splačajo, če nimamo veliko materialnih stroškov.

2. ZAKON O DOHODNINI (ZDoh-2) (Ur.l. RS, št. 117/2006; št. 33/2007 Odl.US: U-I-198/05-12, 45/2007 Odl.US: U-I-260/04-28, 90/2007, 10/2008, 78/2008, 92/2008, 125/2008, 20/2009) v 48. členu – 3. In 4. odstavek pravi:
(3) Zavezanec, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
1. zanj ne obstaja obveznost vodenja poslovnih knjig in evidenc po drugih predpisih in ne vodi poslovnih knjig in evidenc po drugih predpisih; za druge predpise se ne štejejo davčni predpisi,
2. njegovi prihodki iz dejavnosti v zadnjih zaporednih 12 mesecih, z vključno mesecem oktobrom tekočega leta, ne presegajo 42.000 eurov,
3. ne zaposluje delavcev,
lahko pri ugotavljanju davčne osnove naslednjega davčnega leta zahteva upoštevanje normiranih odhodkov v višini, določeni v 59. členu tega zakona.

(4) Ne glede na tretji odstavek tega člena, lahko zavezanec, ki je na novo začel z opravljanjem dejavnosti in izpolnjuje pogoja iz 1. in 3. točke tretjega odstavka tega člena, pri ugotavljanju davčne osnove v prvem davčnem letu in v drugem davčnem letu, če je začel z opravljanjem dejavnosti v zadnjih šestih mesecih prvega davčnega leta, zahteva upoštevanje normiranih odhodkov v višini, določeni v 59. členu tega zakona.

3. STOPNJE NORMIRANIH STROŠKOV
59. člen (normirani odhodki)
(1) Pri ugotavljanju davčne osnove zavezanca iz tretjega in četrtega odstavka 48. člena tega zakona, se upoštevajo normirani odhodki v višini 25% ustvarjenih prihodkov.
(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena, se pri ugotavljanju davčne osnove od dohodkov, ki jih zavezanec iz tretjega in četrtega odstavka 48. člena tega zakona doseže z izdelavo ali prodajo izdelkov domače in umetnostne obrti, za katere ima veljavno pozitivno mnenje pristojne komisije Obrtne zbornice Slovenije, upoštevajo normirani odhodki v višini 70% ustvarjenih prihodkov.
(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena, se pri ugotavljanju davčne osnove od dohodkov, ki jih zavezanec iz tretjega, četrtega, šestega in sedmega odstavka 48. člena tega zakona doseže z opravljanjem kmetijske, gozdarske in dopolnilne dejavnosti na kmetiji, upoštevajo normirani odhodki v višini 70% ustvarjenih prihodkov.

4. Vodenje in obračun akontacije dohodnine ob upoštevanju normiranih stroškov opredeljuje ZAKON O DAVÈNEM POSTOPKU (ZDavP-2) (UR. L. RS š št. 117/2006, št. 24/2008-ZDDKIS, 125/2008, 20/2009-ZDoh-2D) v členih od 305 do 311. Za natančnejši pregled nad to tematiko, jih navajam v celoti.

305. člen (izračun)
(1) V primeru, ko se davčna osnova od dohodka iz dejavnosti ugotavlja z upoštevanjem normiranih odhodkov, akontacijo dohodnine od dohodka iz dejavnosti izračuna plačnik davka kot davčni odtegljaj v obračunu davčnega odtegljaja. Plačnik davka mora davčni odtegljaj izračunati in odtegniti hkrati z obračunom dohodka iz dejavnosti.
(2) Èe v primeru iz prvega odstavka tega člena dohodek iz dejavnosti izplača oseba, ki ni plačnik davka, akontacijo dohodnine od dohodka iz dejavnosti ugotovi davčni organ na podlagi napovedi davčnega zavezanca.

306. člen (način in rok vložitve napovedi)
Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti iz drugega odstavka 305. člena tega zakona mora zavezanec vložiti do 15. dne v mesecu za preteklo trimesečje pri davčnem organu.

307. člen (rok za izdajo odločbe)
Na podlagi napovedi iz 306. člena davčni organ izda odločbo o višini akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti v 15 dneh od dneva vložitve napovedi.

308. člen (zahteva za ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov)
(1) Davčni zavezanec, ki izpolnjuje pogoje, določene z zakonom, ki ureja dohodnino, in ki se odloči za ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov, predloži zahtevo za takšen način ugotavljanje davčne osnove v mesecu novembru tekočega davčnega leta za naslednje davčno leto. Sestavni del zahteve je tudi izjava o izpolnjevanju pogojev, določenih z zakonom, ki ureja dohodnino.
(2) Davčni zavezanec, ki na novo začne z opravljanjem dejavnosti, predloži zahtevo iz prvega odstavka tega člena v osmih dneh od vpisa v primarni register, oziroma od vpisa v uradno evidenco organa.
(3) Davčni zavezanec med davčnim letom ne more zahtevati spremembe načina ugotavljanja davčne osnove za akontacijo dohodnine od dohodka iz dejavnosti.
(4) Davčni zavezanec vloži zahtevo pri davčnem organu.

309. člen (potrdilo o ugotavljanju davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov)
(1) Davčni organ na podlagi zahteve davčnega zavezanca iz 308. člena davčnega zavezanca v davčnem registru označi kot zavezanca, ki ugotavlja davčno osnovo za akontacijo dohodnine od dohodka iz dejavnosti, z upoštevanjem normiranih odhodkov in davčnemu zavezancu izda o tem potrdilo.
(2) Davčni organ izda potrdilo najpozneje do konca decembra davčnega leta, v katerem je bila zahteva podana, za naslednje davčno leto.
(3) Davčni organ za davčnega zavezanca iz drugega odstavka 308. člena izda potrdilo ob izdaji potrdila o vpisu v davčni register.
(4) Potrdilo iz prvega odstavka tega člena velja za obdobje davčnega leta.

310. člen (predložitev potrdila izplačevalcu dohodka)
(1) Davčni zavezanec, ki pridobi potrdilo iz 309. člena, je potrdilo dolžan predložiti izplačevalcu dohodka, kadar je to oseba, ki so ji v skladu s tem zakonom naložene obveznosti plačnika davka.
(2) Izplačevalec dohodka, ki posluje s samostojnim podjetnikom posameznikom ali posameznikom, ki samostojno opravlja dejavnost, je ob izplačilu dolžan preveriti pri davčnem zavezancu obstoj potrdila, če davčni zavezanec potrdila ne predloži.

311. člen (obvestilo in potrdilo o znižani stopnji akontacije dohodnine in uveljavljenju posebne osebne olajšave za samozaposlene v kulturi in samostojne novinarje)
(1) Davčni zavezanec, ki se v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino, odloči za znižano stopnjo akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti, ali za uveljavljanje posebne osebne olajšave za samozaposlene v kulturi, ali za samostojne novinarje, mora o tem obvestiti davčni organ in izplačevalca dohodka, kadar je izplačevalec oseba, ki so ji v skladu s tem zakonom naložene obveznosti plačnika davka. Davčni zavezanec, pri katerem se akontacija izračuna v skladu z drugim odstavkom 305. člena tega zakona, zahteva uporabo znižane stopnje in posebne osebne olajšave za samozaposlene v kulturi in za samostojne novinarje v napovedi, ki jo predloži v skladu s 306. členom tega zakona.
(2) Znižana stopnja akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti, ali posebna osebna olajšava za samozaposlene v kulturi ali za samostojne novinarje, se lahko uporabi za dohodke, izplačane po dnevu, ko je bilo obvestilo, v skladu s prvim odstavkom tega člena, predloženo davčnemu organu.
(3) Davčni organ davčnega zavezanca, na podlagi njegovega obvestila iz prvega odstavka tega člena, v davčnih evidencah označi kot davčnega zavezanca, ki se je odločil za znižano stopnjo akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti, ali za zavezanca, ki uveljavlja posebno osebno olajšavo za samozaposlene v kulturi, ali za samostojne novinarje in o tem zavezancu izda potrdilo.
(4) Davčni organ izda potrdilo v petih dneh od dneva predložitve obvestila davčnega zavezanca.
(5) Izplačevalec dohodka, ki so mu v skladu s tem zakonom naložene obveznosti plačnika davka, lahko izračuna, odtegne in plača davčni odtegljaj po znižani stopnji samo, če davčni zavezanec predloži potrdilo iz tretjega odstavka tega člena.
(6) Potrdilo iz tretjega odstavka tega člena velja za obdobje davčnega leta. V obdobju davčnega leta davčni zavezanec lahko zahteva spremembo potrdila, ali ga prekliče na način, kot velja za pridobitev potrdila.

5. STOPNJA AKONTACIJE DOHODNINE: Zavezanci, ki ugotavljajo davčno osnovo z upoštevanjem normiranih odhodkov, akontacijo dohodnine izračunajo tako, da davčno osnovo, ki jo ugotovijo kot razliko med prihodki in normiranimi odhodki v višini 25 odstotkov (oziroma 70 odstotkov) ugotovljenih prihodkov, pomnožijo z davčno stopnjo v višini 25 odstotkov. Zavezanci se lahko odločijo tudi za znižano davčno stopnjo, ki pa ne sme biti nižja od 10 odstotkov, če plačujejo obvezne prispevke za socialno varnost iz naslova opravljanja dejavnosti, in če ocenijo, da bo akontacija dohodnine previsoka glede na pričakovano dohodnino na letni ravni. Zavezanci pri izračunu akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti ne smejo uveljavljati olajšav, ki jih sicer lahko uveljavljajo zavezanci, ki ugotavljajo davčno osnovo na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov (tj. olajšave za vlaganje v raziskave in razvoj, za zaposlovanje, za zavezanca invalida).

6. DAVÈNA OSNOVA: Davčna osnova davčnega zavezanca, ki ugotavlja dohodek iz dejavnosti z upoštevanjem normiranih odhodkov je vsota vseh davčnih osnov iz različnih vrst dohodkov davčnega zavezanca. Poleg posebnosti ugotavljana davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov v višini 25% ustvarjenih prihodkov, pa tako ugotovljeno davčno osnovo dodatno znižujejo tudi obvezni prispevki za socialno varnost, vendar največ do višine davčne osnove. Tako ugotovljena neto davčna osnova je obdavčena po davčnih stopnjah določenih s 122. členom Zdoh-2 (Dohodninska lestvica).

Torej dohodninska lestvica nima veze z obračunavanjem akontacije dohodnine, ima pa jo seveda pri obdavčenju davčnega obračuna (pri davčni napovedi). Dohodki, od katerih je bila med letom plačana akontacija dohodnine, se vštevajo v letno davčno osnovo, pri čemer se med letom plačane akotnacije dohodnine odštejejo od odmerjene dohodnine na letni ravni. Dohodnino na letni ravni ugotovi davči organ z odločbo. Èe bo znesek odmerjene dohodnine na letni ravni večji od zneska med letom plačane akontacije dohodnine, bo zavezanec doplačal razliko dohodnine, če pa bo znesek odmerjene dohodnine na letni ravni manjši od zneska med letom plačane akontacije dohonine, bo zavezancu vrnjena razlika dohonine.

7. PLAÈNIK DAVKA: Kdo je plačnik davka določa 58. Èlen Zakona o davčnem psotopku, in sicer: (1) Plačnik davka je pravna oseba oziroma združenje oseb, vključno z družbo civilnega prava po tujem pravu, ki je brez pravne osebnosti, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki izplača dohodek, od katerega se v skladu s tem zakonom ali zakonom o obdavčenju izračunava, odteguje in plačuje davčni odtegljaj.

Torej, če se davčna osnova od dohodka iz dejavnosti ugotavlja z upoštevanjem normiranih odhodkov, akontacijo dohodnine od dohodka iz dejavnosti izračuna plačnik davka kot davčni odtegljaj v obračunu davčnega odtegljaja. Plačnik davka mora davčni odtegljaj izračunati in odtegniti hkrati z obračunom dohodka iz dejavnosti.

V primeru, da dohodek iz dejavnosti izplača oseba, ki ni plačnik davka, akontacijo dohodnine od dohodka iz dejavnosti ugotovi davčni organ na podlagi napovedi davčnega zavezanca. V tem primeru mora Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti zavezanec vložiti do 15. dne v mesecu za preteklo trimesečje pri davčnem organu, davčni organ pa izda odločbo o višini akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti v 15 dneh od dneva vložitve napovedi (glej 306. in 307. člen).

Upam, da sem s podanimi informacijami uspela razjasniti vaše dileme. Predlagam pa vam, da vse zapisane informacije preverite oziroma za obrazložitev zaprosite še računovodja.

Lep pozdrav
Razvojna agencija Sora
LP,
Julija
Administrator
Administrator
Administrator
 
Prispevkov: 504
Pridružen: 19 sep, 2007 2:48 pm


Vrni se na Ustanovitev s.p.

Kdo je na strani

Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 0 gostov

cron